Duyurular

Ailemizder’in Yakın Tarih Güncel Duyuruları

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 31/ 03 /2022 tarihinde, saat: 19:00 ‘da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 16/04/2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin . WEBSİTE  yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM


Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması.

  • Başkan ın açılış konuşması
  • Divan heyeti seçimi
  • Gelir-gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması.
  • Yönetim kurulunun ibrası.
  • Dernek organlarının seçimi.
  • Diğer yazılı ve sözlü önergeler ve temennilerin görüşülmesi.
  • Kapanış.

İletişim : 0505 465 91 77

Email: turkanascioglu@gmail.com

Malum Pandemi sürecinin yaşanması ile birlikte interaktif canlı bağlantılar ve etkinlikler ile sürecin yönetilmesi planladık. Etkinliklerimizi takip etmenizi, görüş ve önerileriniz ile katkıda bulunmanızı bekleriz.

Not: Etkinlik modülümüzden faydalanmak için derneğimize katkı anlamında 20 tl bağış karşılığında etkinlikten faydalanılacaktır. İban :
TR52 0020 5000 0938 8382 3000 01 nolu dernek hesabına giriş yapmanız halinde
0 543 469 37 71 numaramızla irtibata geçebilirsiniz.