Ailemizder Hakkında

Aile Danışmanlığı ve Neden Ailemizder ?

Aile yapısı toplum yapısının aynasıdır. Aile danışmanlığı hizmeti ile eksikliğini fark ettiğimiz bir çok ve Ne yazık ki son yıllarda aile yapısı sadece ülkemizde değil bütün dünyada çeşitli nedenlerle bozulmaktadır. Ülkemizde son on beş yılda evlenme oranı sabit kalırken boşanma oranı 1,69 artmış olup aile içi şiddet kadınların hayatlarını kaybetme noktasına gelmiştir. Depresyon oranı artmakla kalmayıp çocuklarda görülme hızı da artmıştır. Kaygı düzeyi yüksek çocuk ve gençlerden oluşan bir topluma doğru gidiş görülmektedir

Aile yapısı toplum yapısının aynasıdır. Ne yazık ki son yıllarda aile yapısı sadece ülkemizde değil bütün dünyada çeşitli nedenlerle bozulmaktadır. Ülkemizde son onbeş yılda evlenme oranı sabit kalırken boşanma oranı 1,69 artmış olup aile içi şiddet kadınların hayatlarını kaybetme noktasına gelmiştir

Depresyon oranı artmakla kalmayıp çocuklarda görülme hızı da artmıştır. Kaygı düzeyi yüksek çocuk ve gençlerden oluşan bir topluma doğru gidiş görülmektedir. Bu noktada değişen dünyanın getirdiklerini değiştirme gücümüz olmadığına göre; bizlerin, yani aileyi oluşturan bireylerin değişimini esas alan aile danışmanlığının; ailenin korunmasında etkin bir rolü olacağı inancındayız.


Temel Konuları

Aile danışmanlığının temelinde aileyi bir bütün olarak ele almak ve aile içi dinamiklerine dokunmadan sadece aile bireylerinin algılarının değişimini sağlamak esastır. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirlerini anlamalarını, tanımalarını, duygularını tanımlayabilmek,  istek ve beklentilerinin gerçekliklerini sorgulamalarını, öz eleştiri yapabilmelerini , olaylara objektif bakış açısı ile bakmalarını sağlamak için doğru zamanda doğru sorular sorar. Bu yöntem ile aile üyeleri yaşanan probleme dair kendi çözümlerini kendileri bulmuş olur. Bu yöntemi; aile karşılaştığı diğer sorunlarda da kullanacağından aileye sunulan bu hizmet kalıcı ve köklü olacaktır. Aile üyelerinin sağlıklı iletişim kanallarını açtığımızda hayatları boyunca problemlerini kendilerinin çözecekleri anahtarı vermiş oluruz. Ailedeki değişim toplumun gelişimini olumlu yönde etkileyeceğinden iş verimliliği artacak, insanlar ruhen ve bedenen daha sağlıklı olacaktır. Devletin sağlığa ayırdığı bütçe azalacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Ne yazık ki ülkemizde aile danışmanlığı ve işlevi henüz bilinmemekte, bu nedenle de talep görmemektedir. İnsanlar aile içindeki sorunları yakınları ile paylaşarak çözmeye çalıştıkları için çoğu zaman sorunlar sarmalı haline gelmektedir.

Aile danışmanlığının tanınırlığını arttırmak ve öneminin toplumca fark edilmesini sağlamak derneğimizin amaçları arasında yer almaktadır. Topluma dokunmanın yolu aileden geçer ilkesi ile AİLEMİZDER Uluslararası Aile Danışmanları Derneği kurulmuş ve hızla çalışmalarına başlamıştır.


Ailemizder  Kim ?

aile danışmanı
aile danışmanı

Ailemiz-der derneği sosyoloji, psikoloji, hemşirelik, çocuk gelişimi , tıp fakültesi lisans düzeyini tamamlamış  üniversite bünyesinde açılmış teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamlayan Aile Danışmanı belgesini almaya hak kazanmış Aile Danışmanı ünvanını almış üyelerden  oluşmaktadır. Dernek Başkanımız Prof. Dr. Saffet TÜZGEN dir.

Danışmanlarımızın tamamı alanında uzman ve pek çoğu profesyonel meslek hayatına devam etmekte olup sosyal sorumluluk bilinci ile Dernek çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz  29/06/2015  tarihinde kurulmuş olup pek çok etkinlikte bulunmuştur.


AİLEMİZ-DER’İN AMACI NEDİR ?

Aile yapısını  güçlendirmek amacıyla, aile üyelerine; sorunlara yönelik konuşabilme, dinleme,duygularını anlayabilme,beklentilerini açıkça  ifade edebilme,algıyı değiştirebilme, doğru iletişim yollarını kullanabilme, sorun çözme becerisini kazanabilmelerini  destekleyerek,  ailelere kendi yapıları içinde kendi sorunlarına kendilerinin çözüm bulabilecekleri desteği   sunmak;

Ailelere yönelik bilinçlendirme  eğitim faaliyetleri  ve  derneğimize başvuran  ailelere aile danışmanlığı hizmeti vererek  evlilik öncesi, evlilik ve boşanma  süreci içinde aile içi şiddet,çatışma ,çocuk ve ergenlerde madde kullanımı   ve okul başarısızlıklarının önlenmesinde öncü rol oynamaktır.

Ailemizder Ne Yapıyor ?

Aile danışmanı aileyi bir bütün olarak ele alır. Yaşanan sıkıntıyı bireyde değil, aile sisteminde arar. Bu nedenle seanslar tek bir bireyle değil, tüm aile bireyleriyle birlikte yürütülür. Gerekirse çekirdek aileye etki eden geniş aile üyeler i de seanslara davet edilir.Sorunun kaynağı  olarak nitelendirilen birey  seanslara gelmediğinde ailedeki diğer üyelerle seanslara devam edilir ve değişerek değiştirmek   hedeflenir)

Ailemizder Kimlere Hizmet Veriyor ?

Evlilik öncesi(nişanlılık) dönemindeki süreçte sorun yaşayanlara;

Evlilik sürecinde anne-baba- çocuk ve geniş aile üyelerine;

Boşanma sürecindeki ailelere ‘aile danışmanlığı’ hizmeti veriyoruz.

 Ailelere nasıl ulaşırız?

  • 1)İhtiyaç duyan istekli  aileler
  • 2)Okul rehber öğretmenlerinin yönlendirdiği aileler
  • 3)Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünün işbirliği ile yönlendirilen aileler
  • 4)Aile mahkemelerinden gelen aileler
  • 5)Diğer STK’ lar  tarafından yönlendirilen aileler
  • 6)Diyanet işleri başkanlığından yönlendirilen aileler
  • 7)Mahalle muhtarlıkları tarafından yönlendirilen aileler