İstanbul Aile Danışmanlığı

Ailelerimiz sevgimizin en güçlü halleridir.  Aile üyeleri anne, baba ve çocuktan oluşan bu kavram nesillerin iyi yetişmesi için sağlam temeller üzerine kurulmuş olması ve yaşam süreci içerisinde bu temelleri sarsacak etkilerden korunması gerekmektedir. İstanbul aile danışmanlığı denilince de danışmanlık hizmetleri akla gelmektedir.

İstanbul aile danışmanı

Herkesin ailesi bireyin ilkokuludur doğruyu ve yanlışı gördüğü, öğrendiği bir kurumlarındandır. Aile üyelerinin yaşamındaki en güçlü etki aile içerisinde yaşadığı olaylar sonucunda gerçekleşir. Onlardan destek aldığımız, sığındığımız acılarımızı ve üzüntülerimizi paylaştığımız insanların oluşturduğu en önemli yapıdır. Bu hali ile iyi bir birey olmanın ilk şartı iyi bir ailede yetişmektir.

Hayatımızdaki en değerli varlığımız olan ailede bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir, eşler arasında veya anne baba ile çocuklar arasında bazı anlaşmazlıklar olabilmektedir. Bazen bunlar gibi anlaşmazlıkların giderilmesi ve aile hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için aile danışmanlığı kurumu oluşturulmuştur.  Sorunların aile sistemi içerisinde ele alındığı,  bazen ailenin tamamının bazen de bir kısmının sürece dahil edildiği danışmanlık hizmetine aile danışmanlığı denmektedir.  İstanbul aile danışmanlığı denilince ise bu şehirde danışmanlık yapan ve faaliyet gösteren kurumlar olduğu anlaşılmaktadır. 

Aile Danışmanlığının Konusu

Aile danışmanlığı konusu ise incinmiş duygular, eşler arasındaki veya ailenin diğer bireyleri arasındaki sorunlar, yaşam şartlarının değişmesi, çocuk bakımı, ekonomik sorunlar, kişisel olarak yapılan yanlışların aileyi olumsuz etkileyen yönleri olarak dile getirilebilir.
Bireyler olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirerek bazen ön yargılı ve peşin hükümlü olabilmektedirler.
Aile danışmanları; kişilerden her birinin diğerini saygı ile dinlemesini, diğer kişi veya kişilere duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade edebilmesini, olaylara diğer kişinin gözünden bakabilmesini, incitici davranışlarda bulunmadan karşılıklı iletişimi sağlayıcı çalışmalarla, bireyler arasında uyumu, sevgi ve saygıyı tekrar tesis etmeye çalışır. 

Aile bireylerinin sorunlarını tek tek değerlendirmek yerine aile danışmanı aile içerisindeki sorunların etkenlerine odaklanır. 

Sağlıklı aile sistemi özellikleri nelerdir?

 • Aile üyeleri birbirlerine karşı sevgi ve saygı çerçevesinde hareket ederler.
 • Ailede birbirleriyle sürekli işbirliği içerindedirler.
 • Aile üyeleri birbirleriyle duygularını paylaşırlar üzüntü ve sevinçlerini beraber yaşarlar.
 • Üyeler birbirlerini olduğu gibi kabul ederek farklılıklarını avantaja çevirirler.
 • Ailede Problem çözmede birlikte hareket ederler.
 • Gereken ihtiyaçlar el birliği ile karşılanma çabasındadır.
 • Aile sistemi içerisinde mizah duygusu gelişmiştir.
 • Aile üyeleri birbirlerinin başarılarını takdir ederler.
 • Daha büyük başarılar için birbirlerini teşvik ederler.
 • Üyeler arası iletişime daima açıktırlar sorunları her zaman iyi bir iletişimle ön yargılardan uzak karşısındakine saygı çerçevesinde çözebileceklerini kabullenirler.
 • Birlikte zaman geçirmekten hoşlanırlar ve birlikteliği arttırma çabasında olurlar.
 • Aile üyeleri sorunları çözme becerileri gelişmiştir. 

Sağlıksız aile sistemi özellikleri nelerdir?

 • Ailede problem çözme ve sorunlarla başa çıkma becerileri azdır.
 • Aile sorunların üçüncü kişilerin müdahalesi olmadan çözülmesi zordur.
 • Önceden yaşanan bazı travmalar nesiller arasında aktarılmıştır.
 • Aile üyeleri arasında roller birbirine karışmıştır.
 • Aile üyeleri arasında hiyerarşi bozulmuştur.
 • Üyeler arasında görüş ve beklentiler karmaşıktır ve iletişim çok düşük seviyededir.  
 • Ailenin genel olarak görülen bu olumsuz durumlar psikolojik rahatsızlık problemleri olabilmektedir. Bu yaşanan problemler görmezden gelindiğinde büyüyerek içinden çıkılmaz bir hal alarak aile birliğinin dağılması sonucunu doğurabilmektedir.

Aile danışmanı bu sorunları aile sistemi içerisinde çözülmeye çalışılır. Aileler içerisinde meydana gelen hastalık, ölüm gibi olumsuz durumların üstesinden gelebilmek içinde aile danışmanlığına müracaat edilebilir.
Sağlıklı ve yeni bir aile kurma sürecinde olan çiftlerinde evlilik öncesi müracaat ettikleri aile danışmanlığı kurumu; yeni kurulacak ailenin birliğinin tesis edilmesi, birlikte yaşama duygusunun ve aile değerlerinin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. 

Aile Danışmanlığına Neden Başvurulur?

 • Ailede yaşanan huzursuzluk ve çatışmalar,
 • Değişen yaşam koşullarının olumsuz etkisi sonucu oluşan hastalık, ölüm, işlerin bozulması gibi durumlar,
 • Ebeveynler ve çocuklar arasında var olan çatışma ve anlaşmazlıklar,
 • Ailedeki eşler arasındaki anlaşmazlık ve uyum sorunu,
 • Aile üyelerinin yaşlanma sonucu oluşabilecek olumsuzlukların psikolojik etkisi,
 • Gebelikle birlikte doğum öncesi ve sonrası annenin yaşadığı psikolojik sorunlar,
 • Bebeklikten çocukluğa ve ergenliğe geçişte yaşanan problemlerin çözümü,
 • Aile içinde hiyerarşinin bozulması rollerin karışması,
 • Ailede çocukların evden ayrılması sonucu oluşan boşluk,
 • Aile üyelerinde oluşabilecek psikolojik sorunlar.

Ailemizder Derneği olarak Bir Aile Danışma Merkezi olan; Uzman Psikolog-Aile Danışmanları ve terapistleri tarafından çiftlerin ilişkilerindeki sorunları anlama, bu sorunları çözüme kavuşturmaya yönelik danışmalık hizmeti verilmekteyiz. Yine İstanbul aile danışmaları dendiğinde derneğimiz aracılığı ile de bu  hizmetleri vermekteyiz.

Çiftler arasında yaşanan sıkıntılı durumlar, krizler ilişkinin sağlıklı yürütülebilmesini engelleyebilir. Çiftler kendi çabalarıyla sıkıntılarını aşmaya çalışsa da bir noktada tıkanabilir. Bu noktada çift ve evlilik danışmanlığı çiftlerin birbirini tanıyabilmesi, yaşanan krizin yönetilebilmesi, etkili iletişim, ilişkinin güçlenmesi ve benzeri amaçlar için uygun bir danışmanlık yöntemidir. Evliliğin – ilişkinin her aşamasında alınabilir.
Aile Danışmanlığı ve Çift Terapileri Danışmanlığı seansları çiftlerin birlikte katıldığı seanslardan oluşmaktadır. Gerek duyulması hallerinde çiftlerden birine bireysel danışmanlık seansı uygulanabilir.

Aile Danışmanlık Merkezimizde Verilen Hizmetler;

 • Aile Çift ve Evlilik İlişkilerinde Yaşanan Uyum Sorunları
 • Geçmişle İlgili Halledilmemiş Meseleler,
 • Eşlerin Ailelerinden Kaynaklanan Sorunlar
 • Aile İçi Çatışmalar ile Aldatma ve Aldatılma
 • Duygusal İhmal ve ayrılma
 • Boşanma ile Boşanma Sonrası Destek
 • Eşler arası boşanma süreci ve çocuk
 • Tekrardan Evlenen Çiftler
 • Evlilikte İletişim Problemleri
 • Evliliğe Hazırlık
 • Evlilikten Önce Yaşanan Kaygılar
 • Evlilikten Öncesi Karar Verme Süreci
 • Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
 • Evlenme Dönemi
 • İş ve  Özel Hayat Dengesizliği
 • Aie üyelerinin birinin veya ikisinin hayatında yaşanan değişimlere uyum sağlama
 • Aile üyelerinin Kronik Hastalıkları, ölümleri ve yaşlılıkları

Aile Danışmanlığı olarak İstanbul da Aile Danışmanlığı Hizmeti vermekteyiz. Bizimle iletişime geçebilir ve terapistlerimiz ve danışmanlık hizmetimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*