Üye Kabul Formu

KadınErkek

AİLEMİZDER YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA;

Derneğinizin tüzüğünü okudum ve inceledim. Tüzükte belirtilen üyelik şartlarını kabul ederek, kuruluş
amaçlarınıza katkıda bulunmak istiyorum. Derneğinize üyeliğimin kabulü konusunda gereğinin
yapılmasını arz ederim.

Dernek aidatı yıllık 120 Türk lirası olup tek seferde veya iki taksit halinde ödenme imkânı mevcuttur.